Các Ðức giám mục Hoa kỳ

kêu gọi quốc hội tôn trọng sự sống

và tạo điều kiện cho mọi người

được hưởng việc chăm sóc sức khỏe

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi quốc hội tôn trọng sự sống và tạo điều kiện cho mọi người được hưởng việc chăm sóc sức khỏe.

Washington [ICN 23/07/2009] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi Quốc hội tôn trọng sự sống và tạo điều kiện cho mọi người được hưởng chương trình chăm sóc y tế.

Trong lá thư gởi cho Quốc hội đề ngày 17 tháng 7 năm 2009 và được cho công bố hôm thứ Tư 22 tháng 7 năm 2009, Ðức cha William Murphy, chủ tịch ủy ban giám mục về "công lý và phát triển nhân bản" nội địa, nói rằng các Ðức giám mục Hoa kỳ hoàn toàn ủng hộ cuộc cải tổ y tế vốn đã được chờ đợi từ hằng chục năm qua. Nhưng các vị chủ chăn Giáo hội đưa ra bốn tiêu chuẩn cho một chương trình y tế công bình như sau: tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, mọi người phải được hưởng việc chăm sóc sức khỏe, tôn trọng đa nguyên và phí tổn hợp lý.

Về việc tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, đức cha Murphy khẳng định rẳng "không có một cuộc cải tổ y tế nào được phép thúc đẩy chúng ta hay người khác phải trả tiền để hủy hoại sự sống con người, hoặc là xuyên qua sự tài trợ của chính phủ hoặc là buộc phải đóng thuế để trả phí tổn cho việc phá thai. Bất cứ hành động nào như thế đều là sai về phương diện luân lý".

Ngoài ra, theo Ðức cha chủ tịch ủy ban giám mục về "công lý và phát triển nhân bản" nội địa, chương trình cải tổ y tế cũng phải tôn trọng tự do lương tâm và những truyền thống tốt đẹp nhứt của dân tộc.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page