Chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống

kêu gọi dùng tiền để bảo vệ sự sống

 

Chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống kêu gọi dùng tiền để bảo vệ sự sống.

Vatican [CNS 22/07/2009] - Chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống kêu gọi dùng tiền để bảo vệ sự sống chứ không phải để tài trợ cho sự chết.

Trong một bài phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican hôm 22 tháng 7 năm 2009, Ðức cha Rino Fisichella, chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống, nói rằng trong thời buổi khủng hoảng kinh tế hiện nay, trong khi các sáng kiến bảo vệ sự sống đang gặp khó khăn về tài chính, thì thật là không bình thường khi một chính phủ lại xử dụng công quỹ để gia tăng tài trợ cho nạn phá thai.

Bình luận về thông điệp "Bác ái trong sự thật" của Ðức thánh cha Beneđitô XVI, Ðức cha chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống khẳng định rằng đón tiếp, bênh vực và bảo vệ sự sống con người ở mọi giai đoạn phát triển của nó cũng chính là thăng tiến sự phát triển đích thực của các cá nhân và cộng đồng.

Ðức cha Fisichella nói rằng chúng ta không nên ngạc nhiên tại sao Ðức thánh cha nói về nạn phá thai, việc làm cho chết êm dịu hay việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người trong một thông điệp về kinh tế.

Ðức cha chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống nói: "chúng ta đừng quên rằng hiện đang có những cuộc đầu tư kết xù, công cũng như tư, vào các lãnh vực này". Tại Hoa kỳ chẳng hạn, việc xử dụng công quĩ để tài trợ cho nạn phá thai xem ra đang gia tăng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page