Các Ðức giám mục Zambia yêu cầu

chính phủ chấm dứt việc xách nhiễu báo chí

 

Các Ðức giám mục Zambia yêu cầu chính phủ chấm dứt việc xách nhiễu báo chí.

Lusaka, Zambia [CNS 22/07/2009] - Các Ðức giám mục Zambia, Phi Châu, yêu cầu chính phủ ngưng xách nhiễu giới truyền thông.

Trong một lá thư mục vụ được cho công bố sau phiên khoáng đại từ ngày 13 đến 18 tháng 7 năm 2009, Hội đồng Giám mục Zambia lên tiếng thách thức chính phủ là hãy ngưng bách hại và xách nhiễu các ký giả và giới truyền thông bất đồng chính kiến.

Tuyên ngôn của các Ðức giám mục Zambia có đoạn viết: "Chính phủ phải chấm dứt bạo động chống lại giới truyền thông".

Hội đồng Giám mục Zambia cũng thúc đẩy chính phủ hãy dành nhiều thời giờ và năng lực hơn để giải quyết các vấn đề chính như nạn tham nhũng, sự an toàn trong kỷ nghệ khai thác hầm mỏ, nạn vật giá leo thang cũng như soạn thảo Hiến Pháp mới và tạo điều kiện cho dân chúng ghi danh đi bầu cử.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page