Giáo hội Công giáo tại Uruguay

chống lại dự luật cho phép

nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người

 

Giáo hội Công giáo tại Uruguay chống lại dự luật cho phép nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người.

Uruguay [Zenit 22/07/2009] - Giáo hội Công giáo tại Uruguay chống lại dự luật cho phép nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người.

Cha Miguel Angel Pastorino, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Montevideo, Uruguay, tuyên bố rằng dự luật cho phép nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người là một xúc phạm trầm trọng đến phẩm giá con người.

Linh mục phát ngôn viên của Tổng giáo phận Montevideo nói rằng Giáo hội không hề chống lại việc xử dụng tế bào gốc để nghiên cứu, nhưng chống lại việc xử dụng các phôi thai người trong cuộc nghiên cứu.

Cha Pastorino khẳng định: phôi thai người là sự sống con người.

Trong một thông cáo được cho công bố hôm 20 tháng 7 năm 2009, Tòa Tổng giám mục Montevideo nói rằng dự luật cho phép xử dụng phôi thai người để nghiên cứu tế bào gốc vi phạm quyền cơ bản đầu tiên của con người là quyền sống và như vậy là một hành động thiếu đạo đức trầm trọng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page