Các thách đố cho

tự do tôn giáo tại Âu châu

 

Các thách đố cho tự do tôn giáo tại Âu châu.

Vienne [Zenit 22/07/2009] - Tôn trọng tự do lương tâm trong mọi lãnh vực được xem là "nhậy cảm" về mặt đạo đức là một thách đố cho việc thực thi tự do tôn giáo ngày nay tại Âu Châu.

Trên đây là nội dung của cuộc hội thảo với chủ đề "tự do tôn giáo hay tín ngưỡng" được tổ chức tại thành phố Vienne Áo Quốc, từ ngày 9 đến 10 tháng 7 năm 2009.

Hiện nay, Tổ chức An Ninh và hợp tác Âu Châu chỉ mới nhìn nhận quyền tự do lương tâm đối vớI nghĩa vụ quân sự.

Một trong những người đọc tham luận tại cuộc hội thảo nói trên là bà Ombretta Fumagalli Carulli, giáo sư tại đại học "Thánh Tâm" ở Roma, đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải nới rộng quyền tự do lương tâm vào những lãnh vực khác.

Theo giáo sư Carulli, tự do lương tâm cũng cần được áp dụng trong những lãnh vực khác như phá thai, hôn nhân giữa những người đồng tính, việc các cặp đồng tính nhận con nuôi và nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người.

Bà Carulli ghi nhận rằng tại âu châu cũng như tại Bắc Mỹ, nhiều bác sĩ, dược sĩ và y tá bị cho nghỉ việc chỉ vì họ từ chối không chịu tham gia vào việc phá thai. Một số viên chức chính phủ bị buộc phải chứng hôn cho những cặp đồng tính hoặc là phải từ chức. Các thẩm phán bị thuyên chuyển ra khỏi ngành tư pháp chỉ vì họ tuyên bố rõ ràng rằng các cặp đồng tính không nên nhận con nuôi.

Giáo sư Carulli nhấn mạnh rằng mặc dù các quốc gia thành viên của tổ chức An ninh và hợp tác âu châu đã ký tên vào nhiều cam kết khác nhau, tự do tôn giáo hay tín ngưỡng vẫn tiếp tục bị vi phạm hằng ngày trong khối. Bà Carulli kể ra một số trường hợp như: bạo động nhắm vào tài sản tôn giáo và các nơi thờ phượng và ngay cả con người, bắt giữ trái phép và tịch thu tài sản, khước từ chiếu khán cho các tu sĩ và các thiện nguyện viên, giới hạn việc nhập cảng và phân phối tài liệu tôn giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page