Ðức cố hồng y Newman

sẽ được phong chân phước

 

Ðức cố hồng y Newman sẽ được phong chân phước.

London [Cathnews 20/07/2009] - Ðức cố hồng y John Henry Newman sẽ được phong chân phước tại Birmingham, Anh quốc vào ngày 2 tháng 5 năm 2010.

Một nguồn tin của Giáo hội Công giáo tại Anh quốc nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS rằng bộ phong thánh đã loan báo ngày giờ và nơi cử hành thánh lễ tôn phong chân phước cho đức cố Hồng y. Cũng theo nguồn tin này, đức cố Hồng y sẽ được tôn phong chân phước tại tu viện Birmingham, được ngài thành lập sau khi trở lại Công giáo năm 1845, khi ngài được 44 tuổi.

Bộ phong thánh chọn ngày 2 tháng 5 để tôn phong chân phước cho Ðức hồng y Newman, vì là ngày kính nhớ thánh Athanasius, vị thánh được xem là "nhà vô địch bênh vực đức tin vào thế kỷ thứ 4" và được đức cố Hồng y kính nhớ một cách đặc biệt.

Ðức thánh cha đã phê chuẩn sắc lệnh phong chân phước cho Ðức hồng y Newman hồi đầu năm 2009, sau khi các chuyên gia y khoa và thần học của bộ phong thánh nhìn nhận việc lành bệnh của phó tế John Sullivan tại Hoa kỳ là một phép lạ được gán cho sự bầu cử của đức cố Hồng y.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page