Phát biểu của

Ðức thượng phụ đại kết Bartolomeo I

tại hội nghị của hội đồng đại kết

 

Phát biểu của Ðức thượng phụ đại kết Bartolomeo I tại hội nghị của hội đồng đại kết.

Lyon [Zenit 20/07/2009] - Ðức thượng phụ đại kết Constantinople, Bartolomeo I, khẳng định rằng một âu châu mới không có những giá trị Kitô sẽ rơi vào một tương lai vô định và đen tối.

Hôm thứ Hai 20 tháng 7 năm 2009, phát biểu tại Hội nghị của Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô diễn ra tại Lyon, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, Ðức thượng phụ đại kết Constantinople nói đến những trách nghiệm và nghĩa vụ dối với hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô và mệnh lệnh của Chúa là phải làm hết sức có thể để tái lập sự hiệp thông trọn vẹn giữa các Giáo hội Kitô tại Âu Châu.

Theo Ðức thượng phụ đại kết, "tương lai của một âu châu mới đang hình thành, nếu không có những giá trị Kitô liên quan đến việc bênh vực và bảo vệ phẩm giá con người, sẽ là một tương lai đen tối và vô định.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page