Thư của Linh mục đoàn giáo phận Vinh

phản đối hành động vô nhân đạo

của công an tỉnh Quảng Bình

về vụ Tam Tòa

 

Thư của Linh mục đoàn giáo phận Vinh phản đối hành động vô nhân đạo của công an tỉnh Quảng Bình về vụ Tam Tòa.

 

Hội Ðồng Linh Mục

Giáo Phận Vinh

Tòa Giám Mục Xã Ðoài

Nghi Diên - Nghi Lộc

 

Tòa giám mục Xã Ðoài, ngày 22/7/2009

 

Kính gửi:

Tỉnh ủy

Uỷ ban nhân dân

Sở công an

Ban tôn giáo tỉnh Quảng Bình.

 

Chúng tôi, Linh mục đoàn giáo phận Vinh biết vụ việc Công an tỉnh Quản Bình đã phá sập nhà tạm của giáo xứ Tam Tòa (thành phố Ðồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Công an đã hành hung, đánh đập và bắt nhiều giáo dân bỏ vào xe bịt kín rồi chở đi; sau đó còn lấy đi tất cả tài sản tại hiện trường.

Chúng tôi tất cả linh mục giáo phận Vinh trong 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình cực lực phản đối hành động vô nhân đạo, trái pháp luật mà Công an tỉnh Quảng Bình đã làm.

Chúng tôi yêu cầu Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ra lệnh cho Công an:

1. Thả ngay, thả hết những giáo dân đã bị Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ.

2. Săn sóc, chữa lành những giáo dân bị Công an đánh đập.

3. Bồi thường tại chỗ nhà tạm của giáo xứ Tam Tòa đã bị phá và chở đi.

4. Trả lại Thánh giá, và các tài sản như máy phát điện, máy quay phim, máy chụp hình và tất cả đồ vật mà Công an tỉnh Quảng Bình đã chiếm đoạt trái pháp luật.

 

T/M Hội Ðồng Linh Mục

Phó chủ tịch

Lm. Phêrô Trần Phúc Chính

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page