Thông cáo của Tòa Giám Mục Vinh

gởi các thành phần Dân Chúa

 

Thông cáo của Tòa Giám Mục Vinh gởi các thành phần Dân Chúa.

 

Tòa Giám Mục Xã Ðoài

Số 12/09 TB.TGM

Xã Ðoài, ngày 21 tháng 7 năm 2009

 

Thông Báo

 

Kính gửi: Quý Cha, quý tu sỹ, chủng sinh, anh chị em giáo dân trong toàn Giáo phận và mọi người có thiện chí.

Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2009, giáo dân Tam Toà với sự giúp đỡ của giáo dân một số giáo xứ đã dựng một nhà tạm trên nền nhà thờ Tam Toà để cử hành Thánh Lễ.

Công việc vừa hoàn thành thì Công an tỉnh Quảng Bình đã tới phá đổ nhà tạm, đánh đập và bắt giữ nhiều giáo dân.

Trước tình cảnh đau thương của giáo xứ Tam Toà, Toà giám mục khẩn thiết kêu gọi:

1. Các giáo hạt, giáo xứ, giáo họ hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ Tam Toà, cách riêng cho những anh chị em bị đánh đập và đang bị bắt giữ.

2. Mọi thành phần dân Chúa hãy thể hiện tình liên đới, giúp đỡ giáo xứ Tam Toà và anh chị em giáo dân đang bị bắt giữ, bằng mọi mặt về tinh thần cũng như vật chất.

3. Giáo xứ Tam Toà đã chịu nhiều thiệt thòi mất mát, nay lại chịu cảnh đau thương, hơn lúc nào hết Tam Toà đang cần đến sự hiệp thông, giúp đỡ và chia sẻ của chúng ta.

 

Tổng Ðại diện Giáo phận Vinh

Lm. Phanxicô Xaviê Võ Thanh Tâm

Tòa Giám Mục Vinh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page