Cần phải xem trọng

sự hiện hữu của ma quỉ

 

Cần phải xem trọng sự hiện hữu của ma quỉ.

Mehico [CNA 16/07/2009] - Ðức hồng y Tổng giám mục thành phố Mehico kêu gọi cần phải xem trọng sự hiện hữu của ma quỉ.

Hôm thứ Tư 15 tháng 7 năm 2009, phát biểu trong một hội nghị của các nhà trừ quỉ tại Mehico, Ðức hồng y Norberto Rivera Carrera, Tổng giám mục thành phố Mehico nói rằng không nên xem thường sự hiện hữu của ma quỉ.

Theo Ðức hồng y Tổng giám mục Mehico, nhiều người chối bỏ sự hiện hữu của ma quỉ và xem hoạt động của ma quỉ như những hiện tượng tâm lý, xã hội văn hóa hay bất thường của con người. Trái lại cũng có rất nhiều người ở đâu cũng thấy có ma quỉ và gán cho nó những quyền lực siêu nhiên như thể nó là Thiên Chúa.

Ðức hồng y Carrera cho rằng vì xa cách Chúa, nhiều người chạy theo những thực hành ma thuật. Ngài khuyến khích các nhà trừ quỉ hãy xin Ðức Trinh Nữ Maria trợ giúp, bởi vì Ðức Mẹ có một vai trò đặc biệt trong cuộc chiến chống lại ma quỉ. Ðức hồng y nói: "Ðức Mẹ mang chúng ta đến với Chúa Giesu. Ðức Mẹ gìn giữ và chăm sóc chúng ta trong tác vụ khó khăn này. Ðức Mẹ cũng tham gia vào việc trừ quỉ. Chính Ðức Mẹ là một người trừ quỉ và khu trừ ma quỉ bằng sự thánh thiện của Mẹ".

Ðức hồng y Tổng giám mục Mehico khẳng định: "suốt dòng lịch sử nhân loại, luôn diễn ra một cuộc chiến chống lại các sức mạnh của tăm tối. Cuộc chiến này đã bắt đầu ngay từ lúc khởi đầu của thế giới và tiếp diễn cho đến ngày tận thế như Chúa đã nói".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page