Có tiến bộ trong quan hệ giữa

Giáo hội Công giáo và nhà nước tại Nga

 

Có tiến bộ trong quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và nhà nước tại Nga.

Mascova [Zenit 16/07/2009] - Ðức Tổng Giám Mục Mascova khẳng định: đã có nhiều tiến bộ trong quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Nhà nước Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Báo Người Quan Sát Roma, Ðức cha Paolo Pezzi, Tổng Giám Mục Giáo phận Mascova, cho biết: đã có nhiều dấu hiệu tích cực và cụ thể cho thấy mối quan hệ giữa cộng đồng Công giáo và chính quyền tại Liên bang Nga đã được cải thiện.

Ðức Tổng Giám Mục Mascova nhấn mạnh rằng đây là một hy vọng cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao hoàn toàn giữa Tòa Thánh và Liên bang Nga.

Hiện nay, Tòa thánh chỉ có một phái bộ ngoại giao đang làm việc tại Liên bang Nga.

Theo Ðức cha Pezzi, những dấu hiệu tích cực này cho phép đương đầu và giải quyết một số vấn đề liên quan đến sự hiện diện của Giáo hội Công giáo tại Nga.

Tuy nhiên, theo Ðức Tổng Giám Mục Mascova, tình hình Giáo hội Công giáo tại Nga khác nhau ở mỗi địa phương.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page