Ðức hồng y Tổng giám mục Paris

giải thích thông điệp mới của Ðức thánh cha

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Paris giải thích thông điệp mới của Ðức thánh cha.

Paris [AFP 15/07/2009] - Ðức hồng y Andre Vingt Trois, Tổng giám mục Paris, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, giải thích thông điệp mới của Ðức thánh cha Beneđitô XVI cho những người làm kinh tế.

Hôm thứ Tư 15 tháng 7 năm 2009, tại Học viện "College des Bernadins" ở quận 5 Paris, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đã nói chuyện với các dân biểu, giám đốc xí nghiệp cũng như các lãnh đạo công đoàn và hiệp hội về nội dung và ý nghĩa của thông điệp xã hội của Ðức Benedicto XVI.

Theo Ðức hồng y Vingt Trois, Thông điệp "Bác ái trong sự thật" được đức Benedicto XVI cho công bố hôm 7 tháng 7 năm 2009 là một "sứ điệp hy vọng nhắn gởi cho mọi người thiện chí".

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp nhấn mạnh rằng Ðức thánh cha không có ý đề ra "một loạt những giải pháp" cho cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện nay hay các hậu quả của xu thế toàn cầu hóa, mà chỉ muốn kêu gọi mỗi người hãy làm một phán đoán luân lý.

Ðức hồng y giải thích: "Thông điệp này có tầm cỡ rộng lớn vì đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau, tuy nhiên được thống nhứt bằng một cái nhìn tổng quát về trách nhiệm trong hoạt động kinh tế và xã hội".

Ðức hồng y Tổng giám mục Paris nhấn mạnh rằng "chính sự phục vụ con người là tiêu chuẩn tối hậu của dự án xã hội, chứ không phải con người phục vụ dự án xã hội.".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page