Ðức hồng y Zen nhận định

về tình hình Giáo hội tại Trung Quốc

 

Ðức hồng y Zen nhận định về tình hình Giáo hội tại Trung Quốc.

Hongkong [Asianews 14/07/2009] - Ðức hồng y Zen Ze Kiun (Trần Nhật Quân), cựu giám mục Hongkong, nói rằng hai năm sau khi Ðức thánh cha Beneđitô XVI gởi thư cho người Công giáo tại Trung Quốc, Giáo hội tại đây vẫn tiếp tục chịu nhiều áp lực và khó khăn.

Trong sứ điệp có tựa đề "hai năm sau khi chúng ta nhận được một lá thư của Ðức giáo hoàng", đề ngày 29 tháng 6 năm 2009 và được cho công bố trên trang mạng của giáo phận Hongkong, Ðức hồng y Zen nói đến những khó khăn và cản ngại mà Giáo hội thầm lặng phải đương đầu. Ðức hồng y cũng tố cáo thái độ hèn nhát và thỏa hiệp của các vị Giám mục thuộc Giáo hội công khai.

Trong sứ điệp, Ðức hồng y cựu giám mục Hongkong nói đến tầm quan trọng của tập toát yếu được Tòa thánh cho công bố hôm 23 tháng 7 năm 2009 để giải thích một số khía cạnh của lá thư của Ðức thánh cha. Ðức hồng y Zen nhấn mạnh đến việc Ðức thánh cha lên án "Hội Công giáo ái quốc Trung Quốc" vì không phù hợp với giáo lý Công giáo. Ðức hồng y cũng kêu gọi các Ðức giám mục thuộc Giáo hội công khai hãy tỏ ra can đảm hơn để theo đúng những chỉ thị của Ðức thánh cha.

Vị Hồng y tranh đấu không biết mõi mệt cho tự do tôn giáo này khẳng định rằng Trung Quốc ngày nay cần có Giáo hội, kinh nghiệm phổ quát của Giáo hội cũng như thái độ cởi mở của Giáo hội với mọi dân tộc... để đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra tại Trung quốc và trên thế giới. Theo Ðức hồng y cựu giám mục Hongkong, chỉ khi nào được tự do làm người Công giáo, người ta mới có thể thực sự yêu nước; đặt đức tin vào thế đối lập với lòng yêu nước là một thái độ ngụy biện.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page