Bộ Giáo lý Ðức tin bênh vực

lập trường của một vị Tổng giám mục Brasil

trong vụ ra vạ tuyệt thông vì phá thai

 

Bộ Giáo lý Ðức tin bênh vực lập trường của một vị Tổng giám mục Brasil trong vụ ra vạ tuyệt thông vì phá thai.

Roma [CWN 13/07/2009] - Bộ Giáo lý Ðức tin bênh vực lập trường của một Tổng giám mục Brasil trong vụ ra vạ tuyệt thông cho người mẹ cũng như các nhân viên y tế tham gia vào việc phá thai.

Trong một "thông cáo" được đăng trên báo Người Quan Sát Roma, Bộ Giáo Lý Ðức Tin tái khẳng định rằng "Giáo huấn của Giáo hội về hành động phá thai vẫn không thay đổi và không thể thay đổi".

Trong thông cáo, bộ Giáo lý Ðức tin ủng hộ lập trường của Ðức cha Jose Cardoso Sobrinho, Tổng giám mục Olinda và Recife, vừa mới nghỉ hưu. Vị Tổng giám mục này đã bị nhiều người, kể cả Ðức cha Salvatore Fisichella, chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về Sự Sống, phê bình vì đã ra vạ tuyệt thông cho người mẹ có đứa con gái nhỏ bị hãm hiếp đến mang thai và các nhân viên y tế đã tham gia vào hành động phá thai. Ðức Cha Sobrinho đã trích dẫn giáo luật số 1398 để cảnh cáo rằng tất cả những ai tham gia vào hành động phá thai đều đương nhiên bị vạ tuyệt thông.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page