Các Ðức giám mục Colombia

kêu gọi tổng thống nước này

hãy từ bỏ ý định ra tranh cử

 

Các Ðức giám mục Colombia kêu gọi tổng thống nước này hãy từ bỏ ý định ra tranh cử.

Bogota, Colombia [CNA 8/07/2009] - Các Ðức giám mục Colombia kêu gọi tổng thống nước này hãy từ bỏ ý định ra tranh cử.

Trong khóa họp thường niên lần thứ 87 của Hội đồng Giám mục Colombia, một số Giám mục đã yêu cầu tổng thống Alvaro Uribe đừng ra tranh cử nữa, vì ông đã nắm giữ chức vụ này trong hai nhiệm kỳ liền.

Ðức hồng y Pedro Rubiano Sainz, Tổng giám mục Bogota, nói rằng ngài rất quí trọng tổng thống Uribe. Tuy nhiên, theo ngài, hai nhiệm kỳ tổng thống là đã quá đủ. Tổng thống Uribe đã phục vụ nhiều cho lợi ích của đất nước và hòa bình.

Về phần mình, khi nhận định về tình hình chính trị tại Colombia, Ðức cha Nel Beltran Santamaria, Giám mục Sincelejo, cho rằng việc tổng thống Uribe tái cử một lần nữa có thể tạo ra chia rẽ trong đất nước.

Riêng Ðức cha Julio Cesar Vidal, Giám mục Monteira, khuyên tổng thống Uribe nên từ nhiệm để dành nhiều thời giờ hơn cho gia đình. Ðiều này cũng có thể có lợi cho cá nhân ông và nền dân chủ tại Colombia.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page