Giáo hội tại Colombia sẵn sàng

đứng ra làm trung gian

để giải thoát các con tin

 

Giáo hội tại Colombia sẵn sàng đứng ra làm trung gian để giải thoát các con tin.

Bogota [CNA 8/07/2009] - Giáo hội tại Colombia tái khẳng định sẵn sàng đứng ra làm trung gian giải thoát các con tin.

Ðức cha Ruben Salazar, chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, cùng với nhiều vị Giám mục khác, đã tái khẳng định ý muốn đứng ra làm trung gian để giải cứu các con tin đang bị các phiến quân Farc cầm giữ.

Trong một thông cáo báo chí, Ðức cha Salazar tuyên bố: "Chúng tôi luôn muốn tham gia bao nhiêu có thể" để giải thoát các con tin. Ðức cha cho biết đã xin các phiến quân Farc và các nhóm khác đang cầm giữ con tin hãy trả tự do cho họ càng sớm càng tốt.

Về phần mình, Ðức hồng y Pedro Rubiano Saenz, Tổng giám mục Bogota, nói rằng Hội đồng Giám mục Colombia luôn muốn làm mọi sự có thể để mang lại hòa bình.

Ðức cha Jaime Prieto Amaya, Giám mục Cucuta, cũng nói rằng các cuộc trung gian là rất quan trọng. Nhưng hiện nay, các phiến quân Farc đòi hỏi được trực diện với những người đứng ra làm trung gian.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page