Qui chế mới của Ủy ban "Ecclesia Dei"

 

Qui chế mới của Ủy ban "Ecclesia Dei".

Vatican [Zenit 8/07/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI ban hành tự sắc mới xác định qui chế mới của ủy ban tòa thánh "Ecclesia Dei" [Giáo hội của Chúa], đặc trách về mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và huynh đoàn Công giáo thủ cựu Pio X.

Ðược ký ngày 2 tháng 7 năm 2009, tự sắc mới với tựa đề "Sự hiệp nhứt của Giáo hội" đã được Ðức thánh cha cho công bố hôm thứ Tư 8 tháng 7 năm 2009.

Trong tự sắc, Ðức thánh cha dựa vào Hiến Chế "Ánh Sáng Muôn Dân" của Công đồng Vatican II để nhấn mạnh rằng người kế vị thánh Phêrô có nhiệm vụ bảo toàn sự hiệp nhứt của Giáo hội.

Theo Ðức thánh cha, ưu tiên tối thượng và nền tảng của Giáo hội ở mọi thời đại là dẫn đưa con người về với Chúa.

Chính vì trung thành với sứ mệnh này mà sau khi Ðức cha Marcel Lefebvre tiến hành phong chức Giám mục cho 4 linh mục một cách bất hợp pháp, nghĩa là không có phép của Tòa thánh ngày 30 tháng 6 năm 1988, Ðức thánh cha Gioan Phaolô II đã cho thành lập Ủy ban "Ecclesia Dei" ngày 2 tháng 7 năm 1988, tức là cách đây đúng 21 năm.

Trong tự sắc của ngài, đức Gioan Phaolô II trao cho Ủy ban này nhiệm vụ cộng tác với các đức giám mục, các bộ của giáo triều và các cơ quan liên hệ để tạo sự hiệp thông trọn vẹn của các linh mục, chủng sinh, các cộng đoàn tu và từng tu sĩ có liên hệ với Huynh đoàn do Ðức cha Lefebvre thành lập, nếu họ mong ước hiệp thông với người kế vị thánh Phêrô mà vẫn giữ những truyền thống thiêng liêng và phụng vụ riêng của mình.

Với tự sắc "sự hiệp nhứt của Giáo hội", Ðức thánh cha Benedicto XVI muốn cải tổ Ủy ban "Ecclesia" theo đường hướng trên đây. Ngài giải thích rằng với tự sắc "Summorum Pontificum" ban hành ngày 7 tháng 7 năm 2006, ngài đã cho phép xử dụng Sách Lễ được cử hành theo nghi thức trước thời công đồng Vatican II.

Với tự sắc mới này, Ðức thánh cha cũng sáp nhập Ủy ban "Ecclesia Dei" vào Bộ Giáo Lý Ðức Tin.

Với quyết định này, Ðức thánh cha muốn tiếp tục đối thoại với Huynh đoàn Pio X về giáo huấn của Công đồng Vatican II và quyền bính của các Ðức giáo hoàng sau công đồng này.

Hôm thứ Tư 8 tháng 7 năm 2009, khi cho công bố tự sắc mới, Ðức thánh cha cũng chấm dứt nhiệm vụ của Ðức hồng y Dario Castrillon Hoyos, chủ tịch của Ủy ban Ecclesia Dei. Tân chủ tịch của Ủy ban là Ðức hồng y William Levada, bộ trưởng bộ Giáo lý Ðức tin.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page