Ðức thánh cha giải thích về nội dung

của thông điệp Bác ái trong sự thật

 

Ðức thánh cha giải thích về nội dung của thông điệp " Bác ái trong sự thật" (Caritas in veritate).

Roma [Asianews 8/07/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi cầu nguyện cho các quyết định của khối G8 có lợi cho sự tiến bộ đích thực của các quốc gia.

Kết thúc bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 8 tháng 7 năm 2009 tại quảng trường thánh Phêrô, Ðức thánh cha mời gọi mọi người hiện diện hãy cầu nguyện cho "các vị nguyên thủ quốc gia và chính phủ trong khối G8 đang tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Aquila, Ý", ngõ hầu các quyết định của họ góp phần vào sự tiến bộ đích thực của các dân tộc, nhứt là người nghèo.

Liền sau buổi tiếp kiến chung, Ðức thánh cha đã gặp gỡ với các phu nhân của các nhà lãnh đạo trong khối G8.

Trong bài huấn dụ, Ðức thánh cha đã giải thích về nội dung của thông điệp "Bác ái trong sự thật" (Caritas in veritate) được cho công bố hôm thứ Hai 6 tháng 7 năm 2009. Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng "một sự phát triển đích thực đòi hỏi phải suy tư về ý nghĩa và mục đích của kinh tế. Tình trạng của trái đất và cuộc khủng hoảng văn hóa của nhân loại đòi hỏi điều đó". Theo Ðức thánh cha, kinh tế cần phải bao gồm nguyên tắc "trao tặng nhưng không" và thị trường cũng không chỉ được điều khiển bởi lợi nhuận.

Ðức thánh cha giải thích rằng thông điệp "Bác ác trong sự thật" được gợi hứng từ cái nhìn trong một đoạn thư thánh Phaolô gởi giáo đoàn Epheso. Trong đoạn này, thánh Phaolô nói về "hành động theo sự thật trong bác ái". Sự thật trong bác ái là động lực chính cho mỗi người và toàn thể nhân loại và là nền tảng của toàn bộ giáo huấn xã hội của Giáo hội.

Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng thông điệp mới của ngài nhắc lại hai tiêu chuẩn nền tảng là: công lý và công ích. Công lý là thành phần của "bác ái trong hành động và sự thật mà thánh Gioan tông đồ mời gọi chúng ta thực thi". Yêu thương ai đó có nghĩa là làm sự thiện cho người đó. Ðức thánh cha nói: "Chúng ta chỉ yêu thương tha nhân một cách tích cực khi chúng ta hoạt động cho công ích."

Ðức thánh cha cũng nói rằng thông điệp mới của ngài lấy lại và quảng diễn thêm đề tài đã được đức Phaolô VI trình bày trong thông điệp "Phát triển các dân tộc". Theo Ðức thánh cha, thông điệp "Phát triển các dân tộc" là đá tảng của giáo huấn xã hội của Giáo hội. Trong thông điệp này, đức Phaolô VI đã vạch ra những tư tưởng chỉ đạo vẫn còn có giá trị cho sự phát triển của nhân loại và thế giới ngày nay.

Tiếp tục bài huấn dụ, Ðức thánh cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải lôi kéo sự chú ý của thế giới về thảm kịch của đói khổ và an toàn thực phẩm. Theo ngài, đây là một thảm kịch thách đố lương tâm của con người thời đại.

Về phương diện chính trị, Ðức thánh cha nói rằng vai trò của quyền hành chính trị trong các quốc gia cần phải được thẩm định lại. Theo Ðức thánh cha, vì những chiều kích mới của kinh tế, cần phải giới hạn chủ quyền quốc gia. Ðức thánh cha cũng kêu gọi cần phải có một quyền bính chính trị toàn cầu được luật pháp qui định và hành động theo nguyên tắc hỗ trợ và liên đới. Ðể định hướng và đạt được công ích, cần phải tôn trọng những truyền thống luân lý và tôn giáo của nhân loại.

Thông điệp "Bác ái trong sự thật" nhấn mạnh rằng quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ. Nếu không có nghĩa vụ thì quyền lợi trở thành tùy tiện. Toàn thể nhân loại cần phải thay đổi nếp sống, trong đó nghĩa vụ đối với môi sinh gắn liền với nghĩa vụ đối với con người.

Nhắc lại lời Chúa Giêsu "con người không sống nguyên bằng cơm bánh", Ðức thánh cha nói rằng chân trời của con người còn cao và rộng hơn, do đó nó bao gồm cả sự phát triển tinh thần của con người. Ðây là sự phát triển toàn diện mà động lực chính là bác ái trong sự thật.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page