Ðức tân Thượng phụ Mascova

viếng thăm Constantinople

 

Ðức tân Thượng phụ Mascova viếng thăm Constantinople.

Istanbul [Asianews 7/07/2009] - Ðức tân Thượng phụ chính thống Mascova và toàn nước Nga viếng thăm Constantinople.

Trong các chuyến công du của ngài, đức Kyrill, tân thượng phụ chính thống Mascova và toàn nước Nga đã chọn Constantinople. Với chuyến viếng thăm này, Ðức thượng phụ Kyrill muốn bày tỏ ước muốn được củng cố sự hiệp nhứt của các Giáo hội Chính thống.

Qua các lời tuyên bố, cả Ðức thượng phụ đại kết Bartolomeo I, Thượng phụ Constantinople lẫn Ðức thượng phụ Kyrill đều xem cuộc hành trình chung của hai Giáo hội Chính thống, sự tương kính và hiệp nhứt giữa hai Giáo hội là những mục tiêu quan trọng. Cả hai vị lãnh đạo Chính thống đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ liên Chính thống sẽ diễn ra tại Geneve vào tháng 10 năm 2009.

Trong bài giảng nhân cuộc gặp gỡ, Ðức thượng phụ Chính thống Mascova nhắc đến lịch sử 70 năm "tù đày" dưới chế độ cộng sản tại Liên Xô. Nhưng ngài nói rằng cũng chính trong giai đoạn này mà Giáo hội Chính thống Nga đã giúp hiểu được tầm quan trọng của tự do và nhân quyền.

Cũng trong bài chia sẻ, Ðức tân Thượng phụ Mascova nói đến mối quan hệ với Giáo hội Công giáo. Ngài nói: "Chuyến viếng thăm của chúng tôi là một khởi đầu tốt để nối lại các quan hệ huynh đệ giữa hai Giáo hội chúng ta trên con đường tiến về Một Giáo Hội Công Giáo và tông truyền của Chúa Kitô".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page