Cuộc họp song phương

giữa Tòa thánh và Israel

 

Cuộc họp song phương giữa Tòa thánh và Israel.

Roma [CNA 7/07/2009] - Một cuộc họp song phương giữa Tòa thánh và đại diện của bộ ngoại giao Israel sẽ diễn ra tại Giêrusalem vào ngày thứ Năm 9 tháng 7 năm 2009.

Ðây là phiên họp đầu tiên kể từ sau chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của Ðức thánh cha dạo tháng 5 năm 2009.

Theo tin của đài phát thanh Vatican, ủy ban song phương Tòa thánh và Israel sẽ thảo luận về một số vấn đề như: các biện pháp bảo vệ gia sản của Giáo hội tại Thánh Ðịa, đặc biệt là tại các đền thánh quan trọng, việc bảo vệ về phương diện pháp lý trong trường hợp có tranh chấp, một chính sách thuế má cho Giáo hội. Ngoài ra, Ủy ban cũng sẽ đề cập đến các vấn đề liên quan đến các linh mục và tu sĩ làm việc tại Thánh địa.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page