Thủ tướng Nhựt Bản

dâng tặng Ðức thánh cha

một máy quay hình video

 

Thủ tướng Nhựt Bản dâng tặng Ðức thánh cha một máy quay hình video.

Vatican [AFP 7/07/2009] - Thủ tướng Nhựt Bản dâng tặng Ðức thánh cha Beneđitô XVI một máy quay hình video.

Ðức thánh cha đã tiếp kiến ông Taro Aso, một tín hữu Công giáo đầu tiên làm thủ tướng Nhựt Bản, sáng hôm thứ Ba 7 tháng 7 năm 2009. Theo thông lệ, các vị nguyên thủ quốc gia và Ðức thánh cha thường trao đổi quà tặng là các đồ vật tôn giáo. Riêng thủ tướng Nhựt Bản tặng cho Ðức thánh cha một máy quay hình.

Một thông cáo của Tòa thánh viết rằng cuộc gặp gỡ giữa Ðức thánh cha và thủ tướng Nhựt Bản đã diễn ra trong bầu khí thân tình, trong đó hai vị đã trao đổi với nhau về một số vấn đề thế giới, đặc biệt là cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay cũng như những cam kết của Nhựt Bản và Tòa Thánh tại Phi Châu.

Thông cáo cũng nói đến các mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhựt Bản và Tòa thánh.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page