Bề trên giám tỉnh

dòng Salesien Việt nam

 

Bề trên giám tỉnh dòng Salesien Việt nam.

Sài gòn [Vietcatholic 6/07/2009] - Dòng Salesien Việt nam đã có tân giám tỉnh.

Chiều ngày thứ Hai 6 tháng 7 năm 2009, cha Pascual Chavez, bề trên tổng quyền Dòng Don Bosco Salesien đã điện thoại trực tiếp từ Roma để thông báo cho cha Nguyễn văn Thêm về việc ngài bổ nhiệm cha Giuse Trần Hòa Hưng, làm tân giám tỉnh của Dòng tại Việt nam.

Cha Thêm, nguyên giám tỉnh của Dòng, đã loan báo tin vui này hôm thứ Ba 7 tháng 7 năm 2009.

Cha Hưng sinh năm 1958 tại Bà Rịa Vũng Tàu, thụ phong linh mục năm 1995, đã từng giữ các chức vụ phó giám đốc Học viện thần học Rinaldi từ năm 2000 đến năm 2003, giám đốc của học viện này từ năm 2003 đến năm 2006. Trước khi được bổ nhiệm làm giám tỉnh, cha Hưng đã giữ chức phó giám tỉnh, kiêm trưởng ban đào luyện của tỉnh dòng từ năm 2003 đến năm 2009. Cha hiện đang là chủ tịch Liên tu sĩ Tổng giáo phận Sài gòn từ năm 2008.

 

Trần Ðức Thịnh, SDB

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page