Thông điệp xã hội đầu tiên

của Ðức thánh cha

 

Thông điệp xã hội đầu tiên của Ðức thánh cha.

Vatican [Tổng hợp 7/07/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI công bố thông điệp xã hội đầu tiên.

Sáng thứ Ba 7 tháng 7 năm 2009, thông điệp thứ 3 của Ðức Thánh Cha và thông điệp xã hội đầu tiên của ngài mang tựa đề "Caritas in veritate" [Bác ái trong Chân lý] đã được công bố trong một cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh.

Ðức hồng y Renato Martino, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công Lý và Hòa bình đã chủ tọa cuộc họp báo cùng vơi Ðức hồng y Paul Cordes, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh "Cor Unum" [Ðồng Tâm]. Hiện diện bên cạnh hai vị Hồng y còn có giáo sư Stephano Zamagno, giảng dạy môn kinh tế chính trị tại đại học Bologna, Ý, cố vấn của Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình.

Tựa đề đày đủ của thông điệp là "Thông điệp Caritas in veritate của Ðức thánh cha Benedicto XVI gởi các giám mục, linh mục, phó tế, những người sống đời thánh hiến, các tín hữu giáo dân và tất cả mọi người thiện chí, về sự phát triển nhân bản toàn diện trong bác ái và sự thật".

Thông điệp được ấn hành bằng những ngôn ngữ chính như Ý, Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban nha, Ba lan và Bồ đào Nha, dài khoảng 145 trang. Ngoài phần nhập đề và kết luận, thông điệp được chia làm 77 đoạn trải dài trong 6 chương, lần lượt đề cập đến: sứ điệp của thông điệp "Phát triển các dân tộc" của Ðức Phaolô VI, sự phát triển nhân bản ngày nay, tình huynh đệ, sự phát triển kinh tế và xã hội dân sự, sự phát triển các dân tộc, quyền lợi và nghĩa vụ, môi sinh, sự cộng tác của gia đình nhân loại và sau cùng là sự phát triển các dân tộc và kỹ thuật.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page