Cuộc đàn áp người Uygurs tại Trung quốc

không phải là một trường hợp riêng rẽ

 

Cuộc đàn áp người Uygurs tại Trung quốc không phải là một trường hợp riêng rẽ.

Roma [Asianews 6/07/2009] - Giám đốc hãng tin Công giáo Asianews nhận định rằng cuộc đàn áp người Uygurs tại tỉnh Tân Cương, Trung quốc, không phải là một trường hợp riêng rẽ. Theo cha Bernardo Cervellera, người Tây Tạng, người Công giáo và người Tin lành hiện cũng đang bị bách hại.

Trong cuộc gặp gỡ với chủ tịch Trung quốc, ông Hu Jintao (Hồ Cẩm Ðào), hôm thứ Hai 6 tháng 7 năm 2009, tổng thống Ý Giorgio Napolitano đã đề cập đến vấn đề nhân quyền. Cả hai nguyên thủ quốc gia đều đồng ý rằng "phát triển kinh tế tại Trung Quốc đã tạo ra những cơ may mới, nhưng cũng đặt ra nhiều đòi hỏi mới trong lãnh vực nhân quyền".

Nhận xét trên đây của tổng thống Ý phản ánh Hiến Chương 08 mang chữ ký của một số nhà trí thức và tranh đấu cho nhân quyền tại Trung Quốc. Các tác giả của bản Hiến Chương này yêu cầu Ðảng Cộng Sản Trung Quốc hãy đưa ra những cải tổ dân chủ bằng cách chấm dứt bạo động và bất công do sự thành công về kinh tế của Trung Quốc tạo ra. Bản Hiến Chương cũng kêu gọi chính phủ tôn trọng phẩm giá con người.

Theo giám đốc của hãng tin Asianews, mặc dù chính phủ cộng sản Trung quốc tiếp tục tố cáo các tổ chức hải ngoại của người Uygurs xúi dục bạo động chống chính phủ, thực tế ai cũng biết rằng đây hoàn toàn là một vấn đề nội bộ đã có từ nhiều thập niên nay.

Viện dẫn lý do "chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo", chính phủ Bắc Kinh "thực dân hóa" và đàn áp dân chúng và tôn giáo của người Uygurs. Mỗi thứ Sáu, các giáo trưởng Hồi giáo phải nộp văn bản bài giảng của họ cho chính quyền, việc giáo dục tôn giáo cho giới trẻ cho tới 18 tuổi bị cấm đoán, các trường Hồi giáo và đền thờ bị phá hủy vì lý do phát triển kinh tế, các học sinh trong các trường bị buộc phải ăn trong tháng chay Ramadan của người Hồi giáo.

Ðây cũng là số phận của người Tây Tạng.

Nhưng theo cha Cervellera, không riêng người Uygurs và người Tây tạng, cộng đồng Công giáo tại Trung Quốc cũng đồng số phận. Các Ðức giám mục được Nhà nước nhìn nhận hiện đang bị kiểm soát chặt chẻ, vì các ngài đã bí mật hòa giải với Ðức thánh cha. Trong khi đó, các Ðức giám mục thuộc Giáo hội thầm lặng thì bị quản thúc tại gia hay bị giam tù.

Linh mục giám đốc hãng tin Asianews nói rằng cùng với tình trạng thất nghiệp và di dân hiện nay, cuộc bách hại người Uygurs, người Tây Tạng, các tín hữu Kitô cũng như những nhà bất đồng chính kiến cho thấy chính phủ Cộng sản Trung Quốc đang ngồi trên một lò thuốc súng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Cha Cervellera khẳng định: "vì không tôn trọng nhân quyền, Trung Quốc đưa thế giới đến gần bờ vực của chiến tranh".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page