Nga muốn có quan hệ ngoại giao

hoàn toàn với Tòa Thánh

 

Nga muốn có quan hệ ngoại giao hoàn toàn với Tòa Thánh.

Mascova [CWN, Ita-Tass 5/07/2009] - Nga muốn có quan hệ ngoại giao hoàn toàn với Tòa Thánh.

Theo một bản tin của thông tấn xã Ita Tass của Nga, tổng thống Nga, ông Dmitry Medvedev nói rằng Mascova và Tòa thánh đang thảo luận về việc thiết lập ngoại giao song phương.

Tổng thống Nga cho biết: hai bên đã có các phái bộ ngoại giao và đang thảo luận về việc nâng cao cấp độ quan hệ ngoại giao. Tổng thống Nga nói rằng thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp bực đại sứ là chuyện hoàn toàn bình thường.

Về phần mình, Ðức cha Antonio Mennini, khâm sứ Tòa thánh tại Mascova, cũng đã xác nhận rằng Tòa Thánh và Nga đã thảo luận với nhau về vấn đề này và việc thiết lập quan hệ ngoại giao hoàn toàn giữa hai bên sẽ đến trong một tương lai rất gần.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page