Các Ðức giám mục Honduras

chống lại việc hồi hương

của tổng thống Zelaya

 

Các Ðức giám mục Honduras chống lại việc hồi hương của tổng thống Zelaya.

Tegucigalpa, Honduras [CWN 6/07/2009] - Các Ðức giám mục Honduras chống lại việc hồi hương của tổng thống Manuel Zelaya.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Sáu 3 tháng 7 năm 2009, các Ðức giám mục Honduras kêu gọi dân chúng hãy "tự chế và tìm kiếm sự thật" sau khi diễn ra cuộc đảo chính buộc tổng thống Zelaya phải đi lưu vong.

Trong tuyên ngôn được Ðức hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa đọc trên đài truyền hình quốc gia, Hội đồng Giám mục Honduras khẳng định rằng mình đứng bên ngoài chính trị đảng phái, tuy nhiên nhấn mạnh rằng pháp quyền cần phải được tôn trọng. Các Ðức giám mục kêu gọi dân chúng hãy ý thức rằng tổng thống Zelaya đã bị truất phế dựa trên lệnh của một tòa án hợp pháp. Các ngài ghi nhận rằng "các định chế của nền dân chủ tại Honduras vẫn có giá trị và những gì đã được thực hiện có liên quan đến pháp lý và tư pháp đều dựa trên nền tảng luật pháp".

Những người ủng hộ tổng thống Zelaya đã tố cáo các Ðức giám mục Honduras cổ võ và ngay cả tích cực ủng hộ cuộc đảo chính nhằm lật đổ ông Zelaya. Các vị chủ chăn Honduras đã bác bỏ cáo buộc trên đây và khẳng định rằng các ngài chỉ quan tâm đến việc thăng tiến công lý và pháp quyền.

Tuy nhiên, Ðức hồng y Tổng giám mục Tegucigalpa đã yêu cầu ông Zelaya đừng tìm cách về nước, vì một hành động như thế có thể tạo ra một cuộc tắm máu.

Tưởng cũng nên nhắc lại quân đội đã lật đổ ông Zelaya hôm 28 tháng 6 năm 2009 và buộc ông phải đi lưu vong. Theo các Ðức giám mục Honduras, nhân dân cần được tân chính phủ giải thích về hành động này. Ðồng thời, các ngài cũng kêu gọi các nước khác hãy nhìn nhận rằng cuộc khủng hoảng tại Honduras đã không diễn ra bất thần khi ông Zelaya bị truất phế. Ông đã từng bị tố cáo lạm dụng chức vụ để tìm cách củng cố quyền lực và có chủ trương khuynh tả, với sự ủng hộ mạnh mẽ của tổng thống Venezuela, ông Hugo Chavez. Các Ðức giám mục Honduras đã từng chỉ trích ông Zelaya trước khi ông bị bãi nhiệm.

Trong tuyên ngôn, các Ðức giám mục Honduras kêu gọi Tổ Chức các Nước Châu Mỹ hãy nhìn đến tất cả những gì đang diễn ra bên ngoài luật pháp tại Honduras, chứ không chỉ nghĩ đến cuộc đảo chính vừa qua.

Ðáp lại với những lời lẽ khiêu khích của tổng thống Venezuela, các Ðức giám mục Honduras nói: "nhân dân Honduras cũng tự hỏi tại sao những lời lẽ đe dọa chống lại đất nước họ không bị quốc tế lên án".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page