Thư mục vụ của Ðức thượng phụ

Công giáo Giêrusalem

 

Thư mục vụ của Ðức thượng phụ Công giáo Giêrusalem.

Gierusalem [Zenit 3/07/2009] - Ðức cha Fouad Twal, Thượng phụ Công giáo Latinh tại Giêrusalem, kêu gọi sống hiệp nhứt.

Trong lá thư mục vụ đầu tiên mang tựa đề "hiệp nhứt trong dị biệt", Ðức thượng phụ Công giáo Giêrusalem kêu gọi các tín hữu trong giáo phận cũng như rãi rác tại Jordan, Israel và đảo Chypre hãy nỗ lực xây dựng tình hiệp nhứt.

Ðức thượng phụ nhấn mạnh: "những chia rẽ giữa các tín hữu Kitô ngày nay phải được xem như là hậu quả của tội lỗi và đam mê".

Ngài kêu gọi: "Chúng ta phải tìm kiếm và tái lập sự hiệp nhứt bị xâu xé vì những chia rẽ và ly giáo này. Ðây là sự hiệp nhứt mà nền tảng là niềm tin duy nhứt vào một Chúa duy nhứt".

Theo Ðức thượng phụ Twal, sự hiệp nhứt được thực hiện trước tiên trong tình yêu, sự tôn trọng đối với ngươi khác cũng như sự hợp tác và trách nhiệm đối với thế giới, phù hợp với luật tự nhiên.

Trong lá thư, Ðức thượng phụ Giêrusalem cũng nhắc đến thảm kịch xảy ra tại Dải Gaza khiến cho khoảng 1,500 người bị giết chết, hàng ngàn người bị thương, bao nhiêu nhà cửa và cơ sở bị phá hủy. Ngài nhấn mạnh rằng chỉ trong mầu nhiệm và ánh sáng của Thập Giá chúng ta mới hiểu được ý nghĩa của nghịch cảnh.

Ðức thượng phụ cũng nói rằng Giáo hội tại Gaza, tuy chỉ là một thiểu số, đã chia phần đau khổ với dân tộc.

Ðức thượng phụ Twal nhấn mạnh: cũng như dân tộc Israel mong muốn ổn định và an ninh, dân tộc Palestine cũng mong muốn có chủ quyền và độc lập.

Theo ngài, "sẽ không có hòa bình nếu không có công lý". Giáo hội tại Giêrusalem luôn cố gắng vượt qua các xung đột chính trị, củng cố các quan hệ huynh đệ giữa con cái của giáo phận.

Nhắc đến hiện tượng di dân, Ðức thượng phụ Giêrusalem cho biết vào năm 1922, số tín hữu kito tại đây chiếm hơn 53 phần trăm dân số. Năm 1948, trong thành thánh Giêrusalem, có đến 31 ngàn tín hữu tức chiếm 20 phần trăm dân số. Ngày nay, tại đây chỉ còn khoảng 10 ngàn tín hữu trong một tổng số dân là 850 ngàn người mà phần lớn là người Do thái.

Ðức thượng phụ Twal hy vọng rằng chuyến viếng thăm thánh địa hồi tháng 5 năm 2009 của Ðức thánh cha sẽ củng cố niềm tin, lòng can đảm, sự kiên trì và lòng trung thành của các tín hữu Kitô đối với Chúa và quê hương.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page