Ðức thánh cha kêu gọi khối G8

hãy gia tăng viện trợ

cho các nước đang phát triển

 

Ðức thánh cha kêu gọi khối G8 hãy gia tăng viện trợ cho các nước đang phát triển.

Vatican [AFP 4/07/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi các nước thuộc khối G8 gia tăng viện trợ cho các nước đang phát triển.

Trong lá thư được cho công bố trước khi hội nghị thượng đỉnh các nước thuộc khối G8 khai mạc vào ngày 8 tháng 7 năm 2009 tại Aquila, Ý, Ðức thánh cha viết rằng mặc dù đang gặp khủng hoảng kinh tế, các nước thuộc khối G8 cũng hãy gia tăng viện trợ cho công cuộc phát triển tại các nước nghèo, nhứt là tại Phi Châu. Ngài kêu gọi khối này đừng quên khía cạnh "đạo đức" khi đề ra những biện pháp chống lại cuộc khủng hoảng.

Trong lá thư gởi cho ông Silvio Berlusconi, thủ tướng Ý, là nước chủ trì cuộc hội thượng đỉnh sắp tới, Ðức thánh cha nói rằng viện trợ phát triển là một trong những giải pháp chính cho cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Theo Ðức thánh cha, cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay có nguy cơ khiến hủy bỏ hay giảm bớt các chương trình viện trợ nhứt là đối với Phi Châu và các nước kém phát triển.

Ðức thánh cha khẳng định rằng "chính khi đầu tư vào con người mà người ta có thể đẩy lui được viễn ảnh của cuộc suy thoái toàn cầu".

Theo Ðức thánh cha, tính hữu hiệu của các biện pháp tùy thuộc vào yếu tố đạo đức và một trong những biện pháp có giá trị đạo đức là "tạo công ăn việc làm cho mọi người đề giúp họ đáp ứng với các nhu cầu của gia đình họ và nuôi dạy con cái".

Ðức thánh cha đánh giá cao việc thủ tướng Ý quyết định dời chỗ cuộc họp thượng đỉnh từ Sardenia về Aquila, là nơi đã xảy ra trận động đất hồi tháng 4 năm 2009 khiến cho gần 3 trăm người thiệt mạng và hàng chục ngàn người lâm cảnh vô gia cư.

Lá thư của Ðức thánh cha gởi cho khối G8 đã được cho công bố trước khi thông điệp về xã hội của ngài được giới thiệu. Trong thông điệp, Ðức thánh cha lấy lại chủ đề phát triển toàn diện trong thông điệp "Phát triển các dân tộc" của đức Phaolô VI và đặc biệt nhấn mạnh đến công bình xã hội trong kinh tế thị trường.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page