Cần phải mất từ 5 đến 10 năm

mới có thể xếp loại

các tài liệu về đức Pio XII

 

Cần phải mất từ 5 đến 10 năm mới có thể xếp loại các tài liệu về đức Pio XII.

Vatican [AFP 2/07/2009] - Trong cuộc họp báo vào ngày thứ Năm 2 tháng 7 năm 2009, Ðức Cha Sergio Pagano, giám đốc văn khố Tòa Thánh, cho biết: phải mất từ 5 đến 10 năm mới có thể phân loại các văn khố liên quan đến đức Pio XII.

Ðức cha giám đốc văn khố Tòa Thánh cho biết: sau khi việc xếp loại văn khố đã hoàn tất, còn phải chờ quyết định của Ðức thánh cha để xem có nên cho phép các nhà nghiên cứu được tiếp cận với các văn khố hay không.

Theo Ðức cha Pagano, những tài liệu này sẽ chứng minh rằng đức Pio XII đã thực sư có những hành động can đảm, ngay cả hy sinh tính mạng, để cứu vớt người Do thái.

Ðức cha Pagano mong rằng các tài liệu này sẽ được mở ra cho mọi người.

Tưởng cũng nên nhắc lại: nhiều người Do thái đã tố cáo đức Pio XII vì đã giữ thinh lặng trước cuộc sát tế người Do thái do đức quốc xã chủ trương.

Vụ án phong chân phước cho vị giáo hoàng này, khởi sự từ tháng 10 năm 1967, đã tạo ra nhiều căng thẳng giữa Tòa thánh và các tổ chức Do thái. Dạo tháng 12 năm 2007, đức Benedicto XVI đã thành lập một ủy ban đặc nhiệm để nghiên cứu về hồ sơ xin phong thánh trước khi đưa ra quyết định.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page