Khám phá một bức chân dung

của thánh Phaolô

 

Khám phá một bức chân dung của thánh Phaolô.

Roma [Zenit 2/07/2009] - Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bức chân dung của thánh Phaolô được vẽ vào thế kỷ thứ tư.

Bức chân dung đã được khám phá cách đây hai tuần lễ tại hang toại đạo thánh Thecla ở Roma, gần Vương cung Thánh đường thánh Phaolô ngoại thành.

Theo báo Người Quan sát Roma, trong bức chân dung, thánh Phaolô được vẽ như một triết gia, với cái nhìn sắc bén, gò má lổm, vầng trán cao và chùm râu nhọn. Bên cạnh thánh Phaolô là chân dung của 3 vị khác mà người ta cho là thánh Phêrô và hai tông đồ anh em Giacobê và Gioan.

Theo báo Người Quan sát Roma, đây là lần đầu tiên người ta thấy hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô chiếm một chỗ quan trọng: các ngài không được trình bày bên cạnh người chết, mà đứng riêng rẽ như những người đang giám sát toàn bộ công cuộc tạo dựng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page