Thỉnh nguyện tôn phong hiển thánh

cho nữ chân phước Mary MacKillop

 

Thủ tướng Úc đại lợi sẽ đạo đạt lên Ðức thánh cha thỉnh nguyện tôn phong hiển thánh cho nữ chân phước Mary MacKillop.

Sydney [Cathnews 1/07/2009] - Thủ tướng Úc đại lợi hứa sẽ đạo đạt lên Ðức thánh cha thỉnh nguyện xin phong hiển thánh cho nữ chân phước Mary MacKillop.

Báo The Herald Sun xuất bản tại Sydney, Úc đại Lợi, cho biết: tổng giáo phận Sydney loan báo rằng ông Kevin Rudd, thủ tướng Úc đại Lợi hứa sẽ trình bày vấn đề phong thánh cho chân phước MacKillop nhân dịp ông được Ðức thánh cha tiếp kiến vào ngày 9 tháng 7 năm 2009.

Theo báo The Herald Sun, thủ tướng Rudd đã hứa như thế với hai nữ tu dòng thánh Joseph do chân phước MacKillop sáng lập.

Một nữ tu phát ngôn viên của Dòng nói rằng Dòng rất sung sướng khi được thủ tướng gọi điện thoại đến và cho biết sẽ trình vấn đề lên Ðức thánh cha.

Thủ tướng Rudd, tuy theo học tại một trường Anh giáo, nói với các nữ tu rằng chân phước Mary MacKillop sẽ là một vị thánh cho mọi người Úc.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page