Ðức thánh cha giải thích về

sứ mệnh và ý nghĩa của chức vụ linh mục

 

Ðức thánh cha giải thích về sứ mệnh và ý nghĩa của chức vụ linh mục.

Roma[cna 1/07/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI giải thích về sứ mệnh và ý nghĩa của chức vụ linh mục.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 1 tháng 7 năm 2009, Ðức thánh cha nói đến Năm Linh mục; ngài vạch ra những điểm thiết yếu trong sứ mệnh và bản sắc của linh mục. Ngài cũng cầu xin cho năm nay sẽ là một cơ hội để tất cả các linh mục canh tân nội tâm và trung thành với sứ mệnh của mình.

Ðức thánh cha loan báo rằng trong những tháng tới, các bài huấn dụ của ngài sẽ tập trung vào thánh Gioan Maria Vianney.

Trong các nhân đức của vị thánh này, Ðức thánh cha nói rằng nổi bật nhứt là "nên một với tác vụ của mình". Thánh nhân thường nói rằng một mục tử tốt lành là kho tàng lớn nhứt mà Chúa có thể ban cho một giáo xứ.

Về sứ mệnh của linh mục, Ðức thánh cha giải thích rằng mỗi linh mục cần phải ý thức về sự cần thiết phải nên một với Chúa Kitô: chính điều này bảo đảm cho sự trung thành và hiệu năng của sứ mệnh linh mục. Trong đời sống linh mục, việc loan báo tin mừng và thờ phượng phải đi đôi với nhau.

Về bản sắc của linh mục, Ðức thánh cha nói rằng "đứng trước quá nhiều vô định và lo lắng, ngay cả trong việc thi hành chức vụ linh mục, cần phải xem ơn Chúa là điều tối cần và quan trọng nhứt." Theo Ðức thánh cha, sứ mệnh của mỗi linh mục cũng tùy thuộc vào ý thức về "thực tại bí tích của cuộc sống mới của mình". Vốn đã nhận lãnh ơn phi thường là được thánh hiến, các linh mục trở thành chứng nhân liên tục của sự gặp gỡ với Chúa Kitô.

Ðức thánh cha ghi nhận rằng sau Công Ðồng Vatican II, "tại một số nơi,người ta cho rằng linh mục của thời đại phải làm nhiều điều quan trọng hơn; nhiều người nghĩ rằng ưu tiên của linh mục là phải xây dựng một xã hội mới".

Tuy nhiên, theo Ðức thánh cha, "lời loan báo và quyền năng" là hai yếu tố thiết yếu của chức vụ linh mục. Khi Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng, Ngài ban cho các ông "quyền" trừ quỉ. Nói cách khác, "Lời Chúa và Bí Tích là những cột trụ của tác vụ linh mục".

Ðức thánh cha cảnh cáo rằng khi hai cột trụ này bị quên lãng, thì khó có thể hiều được bản sắc của linh mục và chức vụ của họ trong Giáo hội. Ngài kêu gọi mọi người hãy nhớ điều quan trọng này trong Năm Linh Mục và cầu nguyện cho mọi linh mục.

Kết thúc bài huấn dụ, Ðức thánh cha nói rằng con số linh mục suy giảm tại một số nước không nên làm cho thất vọng, mà trái lại phải thúc đẩy chúng ta dành nhiều thời giờ hơn để thinh lặng và lắng nghe Lời Chúa, để được linh hướng và nhận lãnh bí tích giải tội, ngõ hầu tiếng nói của Chúa được nhiều người trẻ lắng nghe và đáp trả.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page