Ðức hồng y Bộ trưởng bộ Giáo sĩ

không dung thứ những người

có hành vị lạm dục tình dục trẻ em

 

Ðức hồng y Bộ trưởng bộ Giáo sĩ không dung thứ những người có hành vị lạm dục tình dục trẻ em.

Vatican [CNA 29/06/2009] - Ðức hồng y Bộ trưởng bộ Giáo sĩ không dung thứ hành động lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí có tên "Vida Nueva" [đời sống mới] hồi tuần qua, Ðức hồng y Claudio Hummes, Bộ trưởng bộ Giáo sĩ khẳng định rằng lạm dụng tình dục trẻ em là một tội khủng khiếp và bất cứ ai phạm tội này sẽ không được thi hành tác vụ linh mục.

Theo Ðức hồng y Hummes, "Giáo hội không thể chấp nhận những trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em. Những người phạm tội cần phải bị trừng phạt theo luật dân sự cũng như giáo luật. Tuy nhiên, Ðức hồng y khẳng định rằng phần lớn giáo sĩ Công giáo không vướng vào những vấn đề này."

Ðức hồng y Bộ trưởng bộ Giáo sĩ nói rằng Giáo hội không thể chấp nhận những linh mục nào, vì hành động làm dụng tình dục trẻ em, đã làm hoen ố hình ảnh linh mục nơi đại đa số linh mục.

Ngài cũng nói rằng chỉ có một số nhỏ linh mục không tuân giữ luật độc thân; phần lớn các linh mục đều là những người xứng đáng luôn tranh đấu cho nhân phẩm, nhân quyền, công bình xã hội và liên đới với người nghèo.

Về năm linh mục vừa được Ðức thánh cha Beneđitô XVI khai mạc, Ðức hồng y Hummes nói rằng năm nay được công bố vào một thời điểm thích hợp. Ngài kêu gọi các linh mục hãy sống sứ vụ và ơn gọi của mình, nhứt là trong nền văn hóa đang thắng thế tại Tây Phương, vốn là nền văn hóa chống lại tôn giáo và đẩy tôn giáo vào lãnh vực riêng tư của con người.

Theo ngài, không nên tẩy chay văn hóa của thời đại, nhưng cần phải nỗ lực hơn để phúc âm hóa xã hội và văn hóa.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page