Các cuộc phong chức

trong huynh đoàn Pio X là không hợp lệ

 

Tòa thánh tái khẳng định rằng các cuộc phong chức trong huynh đoàn Pio X là không hợp lệ.

Vatican [AFP 29/06/2009] - Tòa thánh tái khẳng định rằng các cuộc phong chức do Huynh đoàn Công giáo thủ cựu Pio X thực hiện là không hợp lệ.

Hôm thứ Hai 29 tháng 6 năm 2009, một lần nữa, phát ngôn viên của Tòa thánh gọi các cuộc phong chức linh mục và phó tế mà Huynh đoàn Pio X đã thực hiện tại Econe, Thụy Sĩ, là không hợp lệ.

Hôm 17 tháng 6 năm 2009, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, cũng đã cho công bố một thông cáo lên án những cuộc phong chức mà huynh đoàn Pio X dự định tiến hành.

Thông cáo nhắc lại lá thư của Ðức thánh cha Beneđitô XVI gởi cho toàn thể các Ðức giám mục trên thế giới ngày 10 tháng 3 năm 2009, sau khi nổ ra những cuộc tranh luận xoay quanh việc ngài rút lại vạ tuyệt thông cho 4 vị giám mục thủ cựu, trong đó có Ðức cha Williamson, người đã phủ nhận trách nhiệm của đức quốc xã trong cuộc sát tế người Do thái.

Trong lá thư gởi cho các Ðức giám mục, Ðức thánh cha khẳng định rằng bao lâu Huynh đoàn Pio X chưa có một qui chế theo đúng giáo luật, thì các thừa tác viên của huynh đoàn không thể thực thi tác vụ một cách hợp lệ trong Giáo hội. Do đó, phòng báo chí tòa thánh tái khẳng định: các cuộc phong chức trong huynh đoàn hôm thứ Hai 29 tháng 6 năm 2009 là không hợp lệ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page