Ðức thánh cha trao giây Pallium

cho các tân Tổng giám mục

 

Ðức thánh cha trao giây Pallium cho các tân Tổng giám mục.

Roma [Zenit 29/06/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI trao giây Pallium cho 34 tân Tổng giám mục.

Trong thánh lễ mừng kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô tại Vương cung Thánh đường thánh Phêrô hôm thứ Hai 29 tháng 6 năm 2009, Ðức thánh cha đã trao giây Pallium cho 34 Tổng giám mục được ngài bổ nhiệm trong năm nay.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức thánh cha nói rằng giây Pallium nhắc lại đoàn chiên của Chúa Kitô mà các Ðức giám mục là mục tử phải chăn dắt trong sự thông hiệp với người kế vị thánh Phêrô. Giây Pallium cũng là biểu tượng của chính Chúa Kitô, Chiên Thiên Chúa. Giây này cũng nhắc lại rằng Chúa Kitô, Vị mục tử nhân lành, đã mang trên vai con chiên lạc là nhân loại và đem về nhà.

Ðức thánh cha kêu gọi mọi người hãy cầu xin Chúa ban cho Giáo hội những vị mục tử công chính có tinh thần quảng đại và làm gương cho đoàn chiên.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page