ÐTC bổ nhiệm nhà truyền giáo Ấn độ

làm Tổng giám mục Bulawayo, Zimbabwe

 

Ðức thánh cha bổ nhiệm một nhà truyền giáo người Ấn độ làm Tổng giám mục Bulawayo, Zimbabwe.

Vatican [CNS 24/06/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI bổ nhiệm một nhà truyền giáo người Ấn độ làm Tổng giám mục Bulawayo, Zimbabwe.

Hôm 20 tháng 6 năm 2009, Tòa thánh loan báo: Ðức thánh cha bổ nhiệm cha Alex Thomas Kaliyanil, 49 tuổi, bề trên của các nhà truyền giáo Dòng Ngôi Lời tại Zimbabwe, làm Tổng giám mục Bulawayo, thay thế cho Ðức cha Pius Ncube.

Tòa giám mục này đã trống ngôi từ tháng 9 năm 2007, sau khi Ðức cha Ncube từ chức.

Thụ phong linh mục năm 1988, đức tân Giám mục đã từng làm cha sở tại nhiều giáo xứ, kiêm quản lý và cố vấn của Caritas Zimbabwe. Ngài cũng đã từng làm bề trên miền của dòng Ngôi Lời tại nước này.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page