Tuần hành vì Chúa Giêsu

do Tin lành Pháp tổ chức

 

Tuần hành vì Chúa Giêsu do Tin lành Pháp tổ chức.

Paris [AFP 23/06/2009] - Giáo hội Tin Lành tại Pháp sẽ tổ chức "Cuộc Tuần Hành vì Chúa Giêsu" tại thủ đô Paris vào thứ Bảy 27 tháng 6 năm 2009.

Ban tổ chức cho biết: khoảng 25 ngàn tín hữu Tin lành sẽ tham gia cuộc tuần hành từ Denfert Rochereau đến Champ de Mars. Hàng chục chiếc xe và các ban hòa tấu cũng tham gia cuộc tuần hành để giúp các tín hữu cầu nguyện trước khi lắng nghe bài thuyết giảng tại chân Tháp Eiffel. Nhân dịp này, ban tổ chức sẽ phân phát khoảng 5 ngàn quyển Kinh Thánh.

Theo ban tổ chức, trên toàn nước Pháp có khoảng 460 ngàn tín hữu Tin lành. Tất cả đều không phải là thành viên của Liên Ðoàn Tin Lành Pháp. Liên Ðoàn này chiếm khoảng hai phần ba tổng số một triệu tín hữu Tin lành. Ba nhánh chính là Baptist, Pentecostist và Thánh linh.

Ngoài Paris, tại các thành phố lớn khác như Bordeaux, Lille, Nantes và Strasbourg cũng sẽ có những cuộc tuần hành vào thứ Bảy 27 tháng 6 năm 2009. Theo ban tổ chức, các cuộc biểu dương này sẽ qui tụ hằng triệu tín hữu Kitô.

Cuộc tuần hành đầu tiên vì Chúa Giêsu đã được tổ chức tại London, Anh quốc năm 1987 và qui tụ khoảng 15 ngàn người.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page