Tuyên ngôn của HÐGM Tây ban Nha

về dự luật cho phép phá thai

 

Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Tây ban Nha về dự luật cho phép phá thai.

Madrid, Tây Ban Nha [ICN 21/06/2009] - Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha vừa cho công bố một tài liệu để chống lại dự luật cho phép phá thai tại nước này.

Sau phiên họp kéo dài trong hai ngày 16 và 17 tháng 6 năm 2009 tại thủ đô Madrid, các Ðức giám mục Tây Ban Nha đã cho công bố một tài liệu có tựa đề "Tuyên ngôn về luật cho phép phá thai".

Trong tuyên ngôn, các Ðức giám mục Tây ban nha nói rằng nếu dự luật được thông qua, thì đây sẽ là một bước thụt lùi nghiêm trọng trong việc bảo vệ sự sống của thai nhi cũng như chăm sóc cho các thai phụ và như vậy sẽ là một tổn hại rất trầm trọng cho công ích.

Theo các Ðức giám mục Tây Ban Nha, phần tệ hại nhứt trong dự luật cho phép phá thai là "muốn biến việc phá thai thành một thứ quyền cần được Nhà nước bảo vệ". Thật vậy, theo dự luật, trong 14 tuần lễ thai nghén, "ý muốn của người mẹ trở thành ý muốn tuyệt đối trên sự sống hay cái chết của thơ nhi mà bà đang mang trong lòng".

Các Ðức giám mục Tây Ban Nha khẳng định: "Quyền sống không phải là một điều được Nhà nước ban tặng, mà là một quyền có trước Nhà nước và buộc nhà nước phải bảo vệ".

Theo Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, sức khỏe đã trở thành một lý do để loại trừ sự sống của thai nhi. Ðây là một sai lầm cả thể, bởi vì phá thai không phải là một liều thuốc chữa trị, mà chỉ có sát hại mà thôi.

Trong tuyên ngôn, các Ðức giám mục Tây Ban Nha cũng tố cáo rằng dự luật không chứng tỏ một sự quan tâm đặc biệt dành cho lợi ích của những phụ nữ bị cam dỗ muốn phá thai, nhứt là các thiếu nữ. Nó chỉ mở đường cho sự suy sụp tinh thần và những triệu chứng hậu phá thai mà thôi.

Kết thúc tuyên ngôn, các Ðức giám mục Tây ban nha nhắc lại rằng mỗi một con người là một "quà tặng thánh thiêng dành cho cha mẹ và toàn thể xã hội, do đó, "sự sống của họ không thể là một đồ vật tùy thuộc vào ý muốn tùy tiện của bất cứ ai, nhứt là Nhà nước mà trách nhiệm đầu tiên là phải bảo đảm quyền sống cho mọi người, như một yếu tố nền tảng của công ích".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page