Tòa thánh lên án việc phong chức linh mục

trong Huynh Ðoàn Công Giáo thủ cựu Piô X

 

Tòa thánh lên án việc phong chức linh mục trong Huynh Ðoàn Công Giáo thủ cựu Piô X.

Vatican [AFP 17/06/2009] - Tòa thánh tuyên bố rằng những cuộc phong chức linh mục của Huynh Ðoàn Công Giáo thủ cựu Piô X là "không hợp pháp".

Hôm thứ Tư 17 tháng 6 năm 2009, Phòng báo chí Tòa Thánh đã cho công bố một thông cáo khẳng định rằng các cuộc phong chức linh mục mà Huynh Ðoàn Piô X dự trù tiến hành vào cuối tháng 6 năm 2009, là "không hợp pháp".

Phòng báo chí Tòa thánh nhắc lại lá thư của Ðức thánh cha gởi cho toàn thể các Ðức giám mục trên thế giới ngày 10 tháng 3 năm 2009, sau khi nổ ra những phản ứng sôi nổi về việc Tòa thánh rút vạ tuyệt thông cho 4 vị Giám mục thủ cựu, trong đó có Ðức cha Williamson, người đã phủ nhận trách nhiệm của đức quốc xã trong cuộc sát tế người Do thái.

Trong lá thư gởi cho các Ðức giám mục trên thế giới, Ðức thánh cha đã xác nhận rằng "bao lâu Huynh đoàn Piô X không có một qui chế giáo luật trong Giáo hội, thì các thừa tác viên của Huynh Ðoàn sẽ không thi hành tác vụ một cách "chính đáng" trong Giáo hội".

Trong thông cáo, phòng báo chí Tòa thánh cũng nhắc lại rằng Ðức thánh cha có ý sáp nhập Ủy ban "Ecclesia Dei" [Giáo hội của Chúa], tức ủy ban đặc trách về Huynh Ðoàn này, vào Bộ Giáo Lý đức tin.

Phòng báo chí Tòa thánh cho biết: có nhiều lý do để nghĩ rằng việc xác định một qui chế mới cho Huynh Ðoàn Piô X sẽ diễn ra trong một tương lai gần.

Cách đây một tuần, khoảng 15 Hồng y thành viên của Bộ Giáo Lý đức tin đã thảo luận về một bản văn nhằm xác định nội dung của cuộc đối thoại sắp tới với Huynh Ðoàn Piô X.

Huynh đoàn này đang chuẩn bị phong chức cho 8 tân linh mục và 10 phó tế tại Econe, Thụy Sĩ, vào ngày 29 tháng 6 năm 2009. Ngoài ra, Huynh đoàn cũng cho biết sẽ có hai linh mục được phong chức tại Ðức và 13 tại Hoa kỳ.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page