Các Ðức giám mục Tây Ban Nha

kêu gọi các Dân biểu Công giáo chống lại

việc hợp pháp hóa hành động phá thai

 

Các Ðức giám mục Tây Ban Nha kêu gọi các Dân biểu Công giáo chống lại việc hợp pháp hóa hành động phá thai.

Madrid [CWN, AP 18/06/2009] - Các Ðức giám mục Tây Ban Nha kêu gọi các Dân biểu Công giáo chống lại việc hợp pháp hóa hành động phá thai.

Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm thứ Năm 18 tháng 6 năm 2009, Hội đồng Giám mục Tây ban Nha than phiền rằng chính phủ do đảng xã hội cầm đầu tại nước này xem hành động phá thai như một thứ quyền cần được nhà nước bảo vệ.

Các Ðức giám mục Tây ban nha nói rằng đây là một hành động vô luân và bất công.

Theo dự trù, Quốc hội Tây Ban Nha sẽ biểu quyết dự luật cho phép phá thai vào tháng 7 năm 2009. Dự luật này cho phép phá thai không giới hạn cho đến tuần lễ thứ 14 của thời kỳ thai nghén.

Các Ðức giám mục Tây Ban Nha kêu gọi các Dân biểu Công giáo hãy chống lại việc hợp pháp hóa hành động phá thai.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page