Các Ðức giám mục Hoa kỳ tuyên bố

không có trừng phạt đối với

Ðại học Công giáo Notre Dame

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ tuyên bố: không có trừng phạt đối với Ðại học Công giáo Notre Dame.

Washington [CWN 18/06/2009] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ tuyên bố sẽ không đưa ra bất cứ biện pháp chế tài nào đối với Ðại học Công giáo Notre Dame.

Các Ðức giám mục Hoa kỳ hiện đang tham dự phiên họp thường niên tại San Antonio, Texas.

Trong các cuộc phỏng vấn dành cho báo "The National Catholic Reporter", Ðức cha Gerald Kicanas, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ và Ðức cha Thomas Curry, chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo của Hội đồng Giám mục, đã khẳng định rằng Hội đồng Giám mục Hoa kỳ sẽ không đưa ra biện pháp chế tài nào đối với trường Ðại học Công giáo Notre Dame.

Ðức cha Kicanas nói rằng Giám mục địa phương tại South Bend, nơi tọa lạc trường Ðại học Notre Dame là người trực tiếp giải quyết vấn đề.

Tưởng cũng nên nhắc lại: hồi tháng 5 năm 2009, trường đại học này đã mời tổng thống Obama, một người có lập trường ủng hộ phá thai, đến đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp và nhận bằng tiến sĩ luật danh dự. Dựa vào một tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục, theo đó, các trường và cơ sở Công giáo không nên vinh danh hay tạo diễn đàn cho các chính trị gia Công giáo ủng hộ phá thai, đã có trên 60 Giám mục Hoa kỳ lên tiếng phản đối việc làm của trường Ðại học Notre Dame.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page