Năm Linh mục

theo Ðức thượng phụ Lisboa

 

Năm Linh mục theo Ðức thượng phụ Lisboa.

Lisboa, Bồ đào Nha [Zenit 18/06/2009] - Ðức hồng y Jose Policarpo, Thượng phụ Công giáo Lisboa, Bồ Ðào Nha, kêu gọi các linh mục cũng như giáo dân dâng thánh lễ một cách sốt sắng.

Trong lá thư gởi cho các Linh mục và các cộng đồng trong giáo phận, Ðức hồng y Tổng giám mục Lisboa viết rằng Năm Linh mục "là một lời mời gọi đào sâu mầu nhiệm Giáo hội" bằng cách thấu hiểu bản sắc đặc thù của các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân cũng như mối quan hệ giữa mọi thành phần Dân Chúa.

Theo Ðức hồng y Policarpo, trong ý nghĩa đó, linh mục không phải là một "nhóm riêng rẽ" trong Giáo hội. Ðức hồng y viết: "Tất cả những gì chúng ta làm để khám phá mầu nhiệm của chức linh mục thừa tác và thông phần vào sự thánh thiện của các linh mục, chúng ta cần phải làm trong Giáo hội và với Giáo hội".

Mặt khác, theo Ðức hồng y, cần phải tránh đừng lẫn lộn chức linh mục thừa tác với chức linh mục chung của mọi tín hữu.

Trong các sinh hoạt cần được nhấn mạnh trong Năm Linh Mục, Ðức hồng y Tổng giám mục Lisboa kêu gọi linh mục cũng như giáo dân hãy "cử hành thánh lễ" một cách sốt sắng. Ngoài ra, ngài cũng cho biết:giáo phận sẽ tái lập việc chầu thánh thể thường xuyên.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page