Các Ðức Giám Mục Âu châu

trước cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu

 

Các Ðức Giám Mục Âu châu trước cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Zagreb [Zenit 11/06/2009] - Các Ðức Giám Mục chủ tịch các Ủy ban xã hội của các Hội đồng Giám mục Âu Châu đã gặp nhau tại Zagreb từ ngày 8 đến 10 tháng 6 năm 2009 để thảo luận về câu giải đáp của Giáo hội cho cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay.

Trong bài diễn văn khai mạc cuộc gặp gỡ, Ðức hồng y Josip Bozanic, Tổng giám mục Zagreb, kiêm phó chủ tịch Hội Ðồng các Hội đồng Giám mục Âu châu nhắc lại rằng "Giáo hội luôn cảm thấy phải quan tâm đến cuộc sống, phẩm giá, công ích, quyền làm việc của con người". Giáo hội cũng không ngừng nhắc lại với xã hội những giá trị không thể mang ra thương lượng bởi vì chúng không do con người tạo ra.

Về phần mình, Ðức hồng y Peter Erdo, Tổng giám mục Esztergom-Budapest, kiêm giáo chủ Giáo hội Công giáo Hungary khẳng định rằng Giáo hội xem "chính trị và tất cả những gì liên quan đến đời sống xã hội như một phần trong việc phụng sự Chúa và nhân danh Chúa, phục vụ con người". Do đó, theo Ðức hồng y giáo chủ Giáo hội Hungary, "mọi toan tính tách biệt sứ mệnh mục vụ hay công việc rao giảng Tin Mừng ra khỏi những vấn đề xã hội là một sai lầm nghiêm trọng và sẽ cho người ta cảm tưởng rằng công bình xã hội không ăn nhập gì với đức tin hay Thiên Chúa không phải là Chúa của lịch sử".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page