Báo Người quan sát Roma

nói đến cái chết của tổng thống Gabon

 

Báo Người quan sát Roma nói đến cái chết của tổng thống Gabon, ông Omar Bongo.

Vatican [AFP 9/06/2009] - Báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, nói đến cái chết của tổng thống Gabon, ông Omar Bongo.

Trong trang nhứt của số ra ngày thứ ba 9 tháng 6 năm 2009, báo người quan sát Roma đã viết rằng cố tổng thống Bongo là một chính trị gia được các quan sát viên xem như một gương mặt gây nhiều tranh cải.

Theo tờ báo của Tòa thánh, "nhiều vấn đề tại Gabon chưa được làm sáng tỏ dưới thời ông Bongo. Nhưng theo các đối thủ của ông, tình nhờ tình trạng mập mờ này mà ông đã củng cố quyền lực của mình".

Nhưng cũng theo báo người quan sát Roma, ông Bongo cũng được nhìn nhận như một người có uy tín và có khă năng làm trung gian trên chính trường quốc tế, như ông đã chứng tỏ qua hiệp ước được ký kết năm 1999, chấm dứt cuộc nội chiến tại Congo cũng như gần đây trong cuộc khủng hoảng tại Trung Phi và Cọng hòa Tchad.

Báo Người Quan Sát Roma cũng ghi nhận rằng ông Bongo, qua đời năm 73 tuổi với 41 năm cầm quyền, được xem là lãnh tụ Phi Châu cai trị lâu nhứt.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page