Ðức hồng y chủ tịch

Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn

nhận định về vai trò của các tôn giáo

 

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn nhận định về vai trò của các tôn giáo.

Roma [Zenit 8/06/2009] - Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, nói rằng trong những xã hội đa văn hóa và đa tôn giáo, các tôn giáo có thể mang lại những điều tốt đẹp nhứt cũng như những điều tệ hại nhứt.

Phát biểu tại một cuộc hội thảo quốc tế về việc giảng dạy giáo lý diễn ra tại thành phố Montauban, miền Nam Pháp, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn nhắc đến những người khủng bố nhân danh tôn giáo và nhìn nhận rằng sự kiện này có thể gia tăng nhận thức cho rằng "các tôn giáo là một mối nguy hiểm" cho xã hội.

Ðề cập đến Hồi giáo, Ðức hồng y Tauran nhấn mạnh rằng khủng bố không hề liên hệ đến Hồi giáo đích thực của phần lớn các tín đồ của tôn giáo này.

Theo Ðức hồng y, ngày nay, với sự hồi sinh của sự kiện tôn giáo và sự linh thánh, "vấn đề Thiên Chúa được nói đến nhiều hơn bao giờ hết". Tôn giáo đã trở thành một yếu tố chủ yếu trong đời sống văn hóa, chính trị, kinh tế cũng như việc giảng dạy và đào luyện con người.

Ðức hồng y Tauran nhắc lại rằng cần phải hiểu biết nghiêm chỉnh về truyền thống tôn giáo để nắm bắt bản sắc của mình.

Ngài cũng khẳng định rằng "Giáo hội luôn cởi mở với thế giới và xem đối thoại với các tín đồ của các tôn giáo khác như một phương thế làm phong phú hóa mọi người".

Tuy nhiên, vị Hồng y người Pháp này cũng cảnh cáo rằng đối thoại tôn giáo không có nghĩa là bảo rằng mọi tôn giáo đều dạy một điều giống nhau. Theo ngài, đúng hơn phải nói rằng mọi người đi tìm kiếm Chúa đều có cùng một phẩm giá. Do đó, cần phải cố gắng hết sức để hiểu được quan điểm của người khác.

Trích dẫn lời của Ðức thánh cha Benedicto XVI, Ðức hồng y Tauran khẳng định: "tìm kiếm và đối thoại liên tôn không phải là một việc làm "nhiệm ý" mà là một sự cần thiết cho thời đại của chúng ta".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page