Cáo Phó:

Ðức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ qua đời

hưởng thọ 100 tuổi

 

 

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô tử nạn và Phục sinh

Tòa Giám Mục Long Xuyên kính báo

Ðức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ

Giám Mục Tiên Khởi Giáo Phận Long Xuyên

đã được Chúa gọi về lúc 11g ngày 10 tháng 06 năm 2009, thọ 100 tuổi

 

Ðôi dòng tiểu sử Ðức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ:

* Sinh ngày 02/02/1909 tại Vạn Ðồn, huyện Thụy Anh, Thái Bình.

* 1922: Nhập Tiểu Chủng Viện Mỹ Sơn, Lạng Sơn.

* 1928: Du học tại Ðại Chủng Viện Lucon, Pháp.

* 29/6/1934: Thụ phong Linh Mục tại Ðại Chủng Viện Lucon, Pháp.

* 1934-1938: Giáo sư Tiểu Chủng Viện Mỹ Sơn, Giáo Phận Lạng Sơn.

* 1938-1939: Thư ký Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Huế, kiêm Giám đốc tòa báo Sacerdos Indosinenses.

* 1940-1943: Coi Tiểu Chủng Viện Mỹ Sơn, Giáo Phận Lạng sơn.

* 1943-1951: Chánh xứ Lộc Bình và xứ Mỹ Sơn, Giáo Phận Lạng sơn.

* 1951: Tổng Ðại Diện/ Cha Chính Giáo phận Lạng Sơn.

* 1954-1960: Chánh xứ Lạng Sơn, Xóm Mới, Gò Vấp và Quản Hạt Gò Vấp.

* 1957: Ðặc ủy phó Công Giáo Tiến Hành Việt Nam.

* 1958: Xử lý thường vụ Công Giáo Tiến Hành Việt Nam.

* 8/1960: Phó Giám đốc kiêm Giáo sư môn Giáo Phụ và Công Giáo Tiến Hành tại Ðại Chủng Viện Lê Bảo Tịnh, Sàigòn.

* 24/11/1960: Tòa Thánh bổ nhiệm Giám Mục tiên khởi Giáo Phận Long Xuyên.

* Khẩu hiệu Giám mục: "Christus In Vobis" (Chúa Kitô trong Anh Chị Em).

* 22/01/1961: Lễ tấn phong Giám Mục tại Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà Sàigòn do Ðức Tổng Giám Mục Pierre Martin Ngô Ðình Thục chủ phong với sự phụ phong của hai Ðức Cha Jean Cassaigne, M.E.P., và Thadeus Lê Hữu Từ, O. Cist.

* 04/04/1961: Nhậm chức Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên.

* 30/12/1997: Hưu dưỡng tại Long Xuyên sau hơn 36 năm cai quản Giáo Phận.

* 10/06/2009: Về nhà Cha lúc 11giờ. Thọ 100 tuổi.

 

Chương Trình Tang Lễ:

+ Ngày 10/06/2009: 19g00 Thánh lễ - Nghi thức tẩm liệm

+ Ngày 11/06/2009: Các lễ viếng do hạt Vĩnh Thạnh phụ trách

+ Ngày 12/06/2009: Các lễ viếng do hạt Tân Hiệp phụ trách

+ Ngày 13/06/2009: Các lễ viếng do hạt Rạch Giá phụ trách

+ Ngày 14/06/2009: Các lễ viếng do hạt Chợ Mới và Long Xuyên phụ trách

+ Ngày 15/06/2009: 09g30 Thánh Lễ An Táng

* Các ngày 11,12,13,14 có Thánh Lễ vào các giờ: 8g, 10g, 12g, 14g, 16g

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ðức Cha được mau chóng về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 

Kính báo

Văn Phòng Tòa Giám Mục Long Xuyên

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page