Ðức thánh cha gặp gỡ

các vị lãnh đạo Giáo hội Ái Nhĩ Lan

 

Ðức thánh cha gặp gỡ các vị lãnh đạo Giáo hội Ái Nhĩ Lan.

Vatican [AFP 5/06/2009] - Hôm thứ Sáu 5 tháng 6 năm 2009, Ðức thánh cha Beneđitô XVI đã hội kiến với các vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Ái Nhĩ Lan để thảo luận về phương cách đối phó với tai tiếng của các vụ lạm dụng tình dục trong các cơ sở giáo dục do các dòng tu điều khiển.

Ðức hồng y Sean Brady, giáo chủ Giáo hội Công giáo Ái Nhĩ Lan và Ðức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục Dublin, đã trình lên Ðức thánh cha chương trình nhằm phục hồi hình ảnh và sự khả tin của các cơ sở giáo dục công giáo, vốn đã bị một bản báo cáo của chính phủ làm cho hoen ố.

Hôm 20 tháng 5 vừa qua, một ủy ban điều tra của chính phủ đã cho công bố một bản báo cáo về các vụ lạm dụng tình dục diễn ra trong các cơ sở giáo dục của Giáo hội trong thập niên 30. Có tất cả 18 dòng tu tại Ái Nhĩ Lan được nhắc đến trong bản báo cáo nói trên.

Vào năm 2002, chính phủ đã đạt được với các dòng tu một thỏa ước liên quan đến việc đền bù cho các nạn nhân. Tuy nhiên, các hiệp hội của các nạn nhân tố cáo rằng các dòng tu hầu như đã bị miễn tố.

Tổng thống Ái Nhĩ Lan, bà Mary McAleese và bộ trưởng tư pháp nước này là ông Dermot Ahern đều đã kêu gọi truy tố những người đã có hành vi xâm phạm tình dục đối với trẻ em.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page