ÐTC ban nhiều quyền hạn hơn cho bộ giáo sĩ

trong việc cho phép các linh mục hồi tục

 

Ðức thánh cha ban nhiều quyền hạn hơn cho bộ giáo sĩ trong việc cho phép các linh mục hồi tục.

Vatican [CNS 3/06/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI ban nhiều quyền hạn hơn cho bộ giáo sĩ trong việc cho phép các linh mục hồi tục.

Trong lá thư gởi cho các Ðức giám mục trên thế giới hôm 18 tháng 4 năm 2009, Ðức hồng y Claudio Hummes, bộ trưởng bộ giáo sĩ loan báo rằng Ðức thánh cha đã dành cho Bộ Giáo Sĩ nhiều quyền hạn hơn trong việc hồi tục các linh mục đang sống với phụ nữ hoặc đã từ bỏ chức vụ quá 5 năm hoặc đang gây ra một gương xấu trầm trọng.

Nhưng theo Ðức hồng y Hummes, các quyền hạn trên đây không được áp dụng cho trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em: những trường hợp này vẫn tiếp tục được xử lý theo những luật và thủ tục đặc biệt thuộc quyền bộ giáo lý đức tin.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS hôm 3 tháng 6 năm 2009, Ðức hồng y bộ trưởng bộ giáo sĩ nói rằng thủ tục hồi tục các linh mục sẽ nhanh hơn, bởi vì có nhiều hoàn cảnh không được tiên liệu trong giáo luật hiện hành.

Ðức hồng y Hummes cho biết: thông thường khi tự ý rời bỏ chức vụ, linh mục thông báo cho giám mục của mình và sau đó chính thức xin được phép hồi tục. Nhưng cũng có những vị rời bỏ chức vụ, lập gia đình, có con cái. Trong những trường hợp này, các Ðức giám mục không làm gì được bởi vì chính các đương sư mới là người quyết định. Nhưng vì lợi ích của Giáo hội và của đương sự cũng như con cái, giáo hội có thể cho phép chuẩn.

Ðức hồng y bộ trưởng bộ giáo sĩ nói rằng ngài không có thống kê chính thức về con số linh mục đã rời bỏ chức vụ mà không xin phép hồi tục. Nhưng đây là vấn đề mà các Ðức giám mục cần đặt ra với Bộ Giáo sĩ.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page