Thủ tướng Nga trả lại cho

Giáo hội Chính thống một tu viện

 

Thủ tướng Nga trả lại cho Giáo hội Chính thống một tu viện.

Mascova [AFP 5/1/2010] - Thủ tướng Nga, ông Vladimir Putin, sẽ trả lại cho Giáo hội Chính thống tu viện Novodevitchi.

Hôm thứ Ba 5 tháng Giêng năm 2010, thủ tướng Nga hứa với Ðức thượng phụ Chính thống Kyrill rằng nhà nước Nga sẽ trả lại cho Giáo hội Chính thống tu viện nổi tiếng Novodevitchi tại Mascova và tiếp tục hoàn trả lại cho Giáo hội này những nơi thờ phượng đã bị chế độ cộng sản Liên xô tịch thu.

Trong một cuộc gặp gỡ với Ðức thượng phụ Kyrill tại tòa Thượng phụ Mascova, thủ tướng Putin cho biết sẽ trao trả lại cho Giáo hội Chính thống toàn bộ tu viện nói trên nội trong năm 2010.

Tu viện Novodevitchi là một trong những tu viện cổ xưa và đẹp nhứt nước Nga, được thành lập năm 1524 và bị đóng cửa năm 1922. Kể từ đó tu viện bị biến thành một bảo tàng viện. Năm 1994, ba năm sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, tu viện tái lập các sinh hoạt tôn giáo, nhưng vẫn chưa hoàn toàn được trao trả lại cho Giáo hội Chính thống.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page