Ứng cử viên tổng thống tại Sri Lanka

gặp gỡ với Ðức tổng giám mục Colombo

 

Ứng cử viên tổng thống tại Sri Lanka gặp gỡ với Ðức tổng giám mục Colombo.

Colombo, Sri Lanka [Asianews 4/1/2010] - Ứng cử viên tổng thống tại Sri Lanka gặp gỡ với Ðức tổng giám mục thủ đô Colombo.

Hiện có tất cả 22 ứng cử viên tranh chức tổng thống Sri Lanka trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng Giêng năm 2010.

Một trong những ứng cử viên sáng giá nhứt là tướng Sarath Fonseka, đại diện cho liên minh đối lập gồm hai đảng Thống Nhứt quốc gia và Mặt trận giải phóng.

Hôm đầu năm 2010, tướng Fonseka đã gặp gỡ Ðức cha Malcom Ranjith, Tổng giám mục Colombo. Hai vị đã thảo luận về vấn đề làm thế nào để cải thiện cuộc sống chung hòa bình giữa các sắc tộc, cuộc đối thoại liên tôn và những chính sách cổ võ cho sự đoàn kết quốc gia.

Ðặc biệt, Ðức tổng giám mục Colombo đã nhấn mạnh đến một giải pháp nhằm bảo đảm tự do tôn giáo, tự do ngôn luận cũng như các quyền của các nhóm thiểu số và cách riêng quyền của các nhóm tôn giáo được xây cất nơi thờ phượng.

Ngoài ra, trong cuộc nói chuyện, hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề quan trọng khác như chiến dịch bầu cử và các cuộc cải tổ chính trị và kinh tế.

Theo đức cha Ranjith, vị tổng thống tương lai của Sri Lanka không nên quên cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước và sự bất mãn ngày càng lan rộng trong dân chúng. Tổng thống tương lai cũng phải quan tâm giải quyết các vấn đề gắn liền với việc phát triển các vùng Ðông Bắc của đất nước là nơi vừa mới thoát khỏi cuộc nội chiến kéo dài 27 năm qua.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page